Bestuur

Het bestuur van PSA Holland bestaat uit vijf gedreven leden. Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Om de continuïteit en kwaliteit te garanderen, maken naast de zittend voorzitter ook de inkomend voorzitter (een jaar voorafgaand aan zijn/haar aantreden) en de uittredend voorzitter (een jaar volgend op zijn/haar aftreden) deel uit van het bestuur. Frowa Schuitemaker, voorzitter Hans de Graaf, penningmeester, Katja Schleicher, lid, Gijs Hillmann, lid, Nienke Bloem, lid.

Een overzicht van taken/werkgroepen geeft aan wie binnen het bestuur waar verantwoordelijk voor is, en welke leden zich gecommitteerd hebben zich in te zetten voor de verschillende taken.

 

Laatste Artikelen

 
 

Sprekers voor sprekers

Jeanet Bathoorn

Om je als spreker te professionaliseren is een lidmaatschap van PSA Holland zeer aan te raden. Er is grote onderlinge betrokkenheid en er wordt veel georganiseerd.

disclaimer | ©2006-2017 psa holland, chatbots.org technologie door erwin van lun (2)