Lidmaatschap

PSA Holland hecht grote waarde aan de kwaliteit van het spreken. Onze missie is om sprekers en het sprekersvak te laten groeien. Dat doen we door het spreken als professie meer aandacht te geven en door het aanbieden van een opleidingsprogramma en het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten.

Dit alles vind je terug in de vier soorten lidmaatschap die we kennen (vraag bij het secretariaat de checklists aan):

Entrée lid

Dit zijn sprekers die aan het begin van hun sprekerscarrière staan en van andere professionele sprekers willen leren. Entrée leden hebben de ambitie om te groeien en binnen twee jaar tenminste het niveau van Professioneel lid te bereiken. We ondersteunen je volop met de PSA Holland Speaking Academy; een uitgebreid programma waarin je je sprekersvaardigheden én businessvaardigheden vergroot.

Je kunt Entrée lid worden:

  • als je al ten minste 10 betaalde sprekers-opdrachten hebt uitgevoerd met elk een minimale sprekersvergoeding van € 100;
  • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
  • en als je de Gedragscode PSA Holland onderschrijft.

Het Entrée lidmaatschap is van tijdelijke aard. Het is de bedoeling dat je in twee jaar kunt doorstromen naar Professioneel lid. Onder bijzondere omstandigheden kun je hier een jaar langer over doen. Mocht je tegen die tijd niet aan de eisen van een Professioneel lid kunnen voldoen, dan wordt het lidmaatschap niet verlengd.

Professioneel lid

Dit zijn sprekers die regelmatig nationaal en/of internationaal een betaalde presentatie, speech, training, workshop of webinar geven voor publiek.

Je kunt Professioneel lid worden:

  • als je in de laatste 12 maanden ten minste 20 betaalde spreekopdrachten hebt uitgevoerd voor minimaal 14 toehoorders, met elk een minimale sprekersvergoeding van € 600;
  • als je in de laatste 24 maanden ten minste € 25.000 omzet hebt gegenereerd als spreker of trainer;
  • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
  • als je in de laatste 12 maanden ten minste 5 PSA-bijeenkomsten hebt bijgewoond; (het bezoeken van een conventie van een sprekersassociatie of Toastmasters telt hierbij 1x mee);
  • en als je de Gedragscode PSA Holland onderschrijft.

Een Professioneel lid dient elke 5 jaar opnieuw aan te tonen nog steeds te voldoen aan de voorwaarden. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan een mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Professioneel lid te blijven.

Mocht je je blijvende professionaliteit niet kunnen aantonen, dan wordt het lidmaatschap niet verlengd.

Gecertificeerd lid

Dit zijn sprekers die een internationaal erkende certificering hebben behaald bij een sprekersassociatie. Zo geven de Amerikaanse NSA en de Australische PSA de certificering CSP uit (Certified Speaking Professional). De Britse PSA geeft het equivalente FPSA uit (Fellowship of the PSA). Op de betreffende websites lees je welke voorwaarden zij stellen aan de certificering.

Je kunt Gecertificeerd lid worden:

  • als je voldoet aan de eisen van Professioneel lid;
  • en als je voldoet aan de eisen van CSP of FPSA.

Van een Gecertificeerd lid wordt verwacht dat hij/zij elke 5 jaar opnieuw aantoont nog steeds te voldoen aan deze eisen. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Gecertificeerd lid te blijven.

Mocht je de certificering niet continueren, dan kun je lid blijven als Professioneel lid, mits je nog steeds aan de voorwaarden van Professioneel lid voldoet.

Partner lid

Dit zijn organisaties die het sprekersvak en PSA Holland een warm hart toedragen. Bijvoorbeeld sprekersbureaus, eventorganisaties, uitgevers of andere organisaties die een binding hebben met professioneel spreken. Partner leden kunnen ook individuen zijn met belangstelling voor spreken in het openbaar.

Kosten

De contributie en kosten van beoordeling van je portfolio vind je hieronder (exclusief btw). Voor de contributie ontvang je twee maal per jaar een factuur voor de volgende 6 maanden.

Entrée lid Professioneel lid Gecertificeerd lid Partner lid
Contributie per kalenderjaar € 395 € 450 € 450 € 300
Beoordeling portfolio € 70 € 120 € 120 niet van toepassing

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalender en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient te geschieden voor 31 december van het voorgaande jaar.

 

Laatste Artikelen

 
 

Sprekers voor sprekers

Victor Bonke

De PSA heeft mij de afgelopen jaren geholpen om van een 'amateur-spreker' een professionele spreker te worden en er mee in mijn broodwinning te voorzien. De talloze sessies over spreekvaardigheid en over het opbouwen van mijn business zijn voor mij van onschatbare waarde geweest.

disclaimer | ©2006-2018 psa holland, chatbots.org technologie door erwin van lun (2)